НВК
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
08 Грудня 2021 р

Умови прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Заклад здійснює прийом дітей згідно “Закону про освіту”,Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України 16.04.2018 №367, інших нормативно-правових актів у сфері освіти щодо прийому до усіх класів відповідно до рівня, на якому здійснюється освітня діяльність. До ЗДО прийом вихованців здійснюється згідно Закону України "Про освіту",Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою КМУ України від 12.03.2003 р. №305, яким визначається порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти відповідно ч.3 ст.14 Закону України "Про дошкільну освіту".

Зарахування учнів до закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Заява ( зразок) 

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, заяви батьків або осіб, що їх замінюють, довідки-підтвердження про гарантію забезпечення навчання в іншому навчальному закладі.

У школі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).Режим роботи групи продовженого дня визначається щорічно наказом директора школи згідно з чинним законодавством.

Логін: *

Пароль: *